English Version | Svetainės struktūra | Garmin vartotojų zona 
Paieška  Spausdinti puslapįInstrukcija, kaip nustatyti nešiojamus Garmin GPS imtuvus į LKS94 koordinačių sistemą.

 

GPS imtuve pasirenkame nustatymų langą ir toliau atliekame tokias operacijas:

1. Punktas "Setup" ( Nustatymai / Nuostatos )
2. Punktas "Units"  ( Vienetai , kai kuriuose naujuose aparatuose šitas punktas nereikalingas)
3. Punktas "Position format"  ( Pozicijos formatas/Koordin. formatas )
4. Pasirenkame "User grid/UTM" (Vartotojo tinklelis/UTM) (Pastaba: Žemėl. datum (Map Datum) reikšmę palikite kokia yra "WGS 84")
5. Į reikiamus laukus suvedame atitinkamai šią informaciją (Pastaba: jei reikia prieš reikšmę įveskite nulius kaip kad parodyta pvz.):

LATITUDE ORIGIN (Pradinė platuma): N 00 00' 00"
LONGITUDE ORIGIN (Pradinė ilguma) : E024 00' 00" 
SCALE (Mastelis): 0.9998 (pvz. "+00.9998000")
FALSE East (Reik. ilgumos pokytis): 500000.00 m (pvz. "+00500000.0")
FALSE North (Reik. platumos pokytis): 0.00 m (pvz. "+00000000.0")

6. Išsaugome pakeitimus

Svarbu: Įvedant koordinates įveskite prieš reikšmes nulius pvz.:

E 00584375 (x, 6 simboliai)
N 06063563 (y, 7 simboliai)

Pastaba: Įvedant koordinates ženklai po kablelio nepalaikomi.© 2005 Fedingas Ltd.